Elérhetőségek

Zalaszentbalázs Község Önkormányzata

Cím: 8772 Zalaszentbalázs, Kossuth utca 126.
Tel. /Fax: +36/93/391-001
E-mail: iktatas@zalaszentbalazs.hu

Ügyfélfogadás:
hétfő-kedd: 08:00 - 12:00
szerda: 08:00 - 12:00 és 13:00 - 17:00
csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel
péntek: 08:00 -12:00TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00013

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00013,
Kedvezményezett: Zalaszentbalázs Község Önkormányzata
A projekt megnevezése: „A testi és szellemi fejlesztés körülményeinek megteremtése a Zalaszentbalázsi óvodában.” A támogatás összege bruttó 40 000 000 Ft.
Támogatás %: 100 %

A projekt specifikus céljai:
• Mivel az intézmény speciális pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet is ellát, mindenképpen szükséges az előírásoknak megfelelő elkülönített fejlesztőszoba kialakítása.
• Az óvodai nevelés magasabb színvonalú biztosítása az elsődleges célunk, amelyet megújult EU-szabványoknak megfelelő játszótér, udvar hatékonyan szolgál.
• Az óvoda infrastruktúrája feleljen meg 6 -2016. III. 24 EMMI rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak.
• A gyermekek szabadban történő mozgásterének megnövelésével és az udvar korszerű játékokkal, mozgásfejlesztő eszközökkel való felszerelésével az óvodások testi és szellemi fejlesztésének sikeressége.
•  Az óvodai és bölcsődei kapacitás kihasználtság 95 %-os szint felett stabilizálódik.
• Tovább nő a település megtartó ereje, nő a betelepülők száma, a lakosságszám 5 éven belül elérheti az 850 főt. A kapacitást nem bővítjük, csak a szolgáltatás fejlesztése történik sikeres projekt esetén. A fejlesztéssel mindenképpen hozzá kívánunk járulni az érintett családok foglakoztatási helyzetének javításához. A beiskolázási területen a várható gyermeklétszámok a fenntarthatóságot biztosítják. Megállapítható, hogy várhatóan tartós lesz a magos szintű kapacitáskihasználtsága az intézménynek. A fejlesztéssel meg akarunk tenni mindent, hogy a település a mikro térségben is hozzájáruljon a munkaerő piaci trendek negatív hatásainak mérsékléséhez, a családok számára biztosítandó magas szintű óvodai ellátással. Az európai tendenciákhoz hasonlóan Magyarországon is a társadalom elöregedése jellemzi a hosszú távú demográfiai folyamatokat. A demográfiai változások hatására jelentősen mérséklődhet a munkaképes korúak létszáma hazánkban, így a termelésbe bevonható munkaerő számottevően csökkenhet több évtizedes időtávon. Az óvoda segíti a helyben maradást, az elvándorlás mérséklését, így együttesen vidékfejlesztési célokkal összhangban áll.
A Zalaszentbalázs községben működő napközi otthonos óvoda belső teréből leválasztva, a jelenlegi aulából kerül kialakításra a fejlesztő helyiség. Az udvar területét átalakítjuk, EU szabványnak megfelelő kültéri játékok kerülnek felszerelésre. Az udvari bejárat áthelyezésre kerül, a főút mellett lévő intézmény biztonságosabb, magasabb kerítést kap, emellett kerékpártároló kerül felállításra.

A projekt teljes költségvetése: bruttó 42, 3 millió Ft.
A projektben elszámolható költség 40 millió Ft.
Az épület akadálymentesen megközelíthető jelenleg is. Az elmúlt években elhasználódott eszközök cseréjét, és a mai kor korszerű oktatási munkáját segítő eszközök beszerzését tervezzük 1 365 000 Ft értékben.  Ezek az eszközök a nevelési munka színvonalának a fejlesztését szolgálják, illetve hozzájárulnak a jogszabályi feltételeknek való megfelelés biztosításához.

A kapubejáró tervezés tevékenység esetében a Pannonway Építő Kft, a közbeszerzési tevékenység lebonyolítását megkezdte Dr. Frölich Klára közbeszerzési szakértő, a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a Megaber Construct Bt. került megbízásra, a projektmenedzsment pedig Gyarmati-Litter Tímea feladatát képezi. Kivitelező Kanizsa Bau KFT.
Május hónapban elindult a közbeszerzés folyamata, és 2018.07.01-én megkezdődött a kivitelezés.

A projekt befejezés 2018. 10.31-ével megtörtént.
Hencsei Margit, polgármester.

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00013

Vissza az előző oldalra!
Zalaszentbalázs Község Önkormányzata - Magyar