slide 1 slide 2 slide 3slide 1

Összekovácsolódunk - térségi közösségfejlesztés TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00014 Megítélt összeg: 45 200 000 .- HUF Támogatás aránya: 100 %

Széchenyi 2020l

Hírek, események

Katalin-bál

Kultúrotthon
2016. november 26.

II. Gesztenye Fesztivál

Börzönce, Vadászház
2016. október 8.

Szüreti felvonulás

Kultúrotthon
2016. szeptember 18.

Falunap

Sportpálya
2016. augusztus 27.

Bővebben

Településünkről

1320-ban említik először Gelse, Lak és Berzencze határjárásában /Anjoukori okmt. I. 552./. 1325-ben olvasunk első birtokosáról, aki Ilemér fia János volt. Özvegye szerepel már csak ekkor, aki Tomaji László comes leánya, Venys asszony volt /ZO. I. 190./. Ennek a Jánosnak fia, Bedő, szentbalázsi részét a gesztenyeerdőkben és a hegyvámban – Dénes fia János részét nem érintve – zálogba adta 1348-ban Szentbalázsi Bogyoszló fia János fiainak /Hazai okmt. III. 157./, Istvánnak, Imrének és Mórnak. Mint 1346-ban olvassuk, ez utóbbiak szentbalázsi része két telek volt, a templom mellett Dénes fia János kúriájának közvetlen szomszédságában. Ezt a részt Dénes fia János és Orros Miklós fiai, Miklós és Tamás királyi adományba szerezték meg /ZO. II. 354./. 1369-ben Szentbalázsi János fia Bedő s fia, Lőrinc, testvérükké és osztályos atyafiaikká fogadták Szentbalázs, Tur és Ederics birtokaikban Kökényesi Miklós fiait, Szelét, Bertalant és Lőrincet /Győri k. lt. II. 39. Oth./. 1391-ben hasonló szerződésre léptek Szentbalázsi Jakab, János és István Kökényesi Zele Bertalan fiaival /Tallián-cs. lt. 1416./, – 1406-ban pedig Lőrinc fia István Kökényesi Bertalan fiával, Györggyel /Tallián-cs. lt. 1439., Dl. 9212./. Apari Péterke fia Dénes fia János fia János magtalanul halván el, Zsigmond a birtokait 1398- ban Kalaznói Sebestyénfia Mihálynak és Kereszturi Garázda Péter fiainak adta. A beiktatásnak azonban ellenmondott Tomaji Miklósné, Ilona, Jánosfia Péter leánya, az említett Péter fia János nővére, mert az illető birtokok, mint vásárolt birtokok, a nőágat is megilletik. Alperesek az 1408-i nádori közgyűlésen oklevelekkel bizonyították, hogy az illető birtokokat Dénes fia János adományba kapta...

Olvass tovább

Civil szervezetek

Zalaszentbalázs és Pölöskefő Községek Polgárőr Egyesülete

client image 1

Zalaszentbalázsi Fiatalok Egyesülete

client image 2

Gyermekekért Alapítvány

client image 3

Kapcsolat

8772 Zalaszentbalázs, Kossuth utca 126.

              Zalaszentbalázs Község Önkormányzata

              Ügyfélfogadás:

              hétfő-kedd: 08:00 - 12:00

              szerda: 08:00 - 12:00 és 13:00 - 17:00

              csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel

              péntek: 08:00 -12:00

Tel. /Fax: (06-93) 391-001
iktatas@zalaszentbalazs.hu
facebook.com/zalaszentbalazs